Skip to main content
Fréttir

Varðandi lífsaðstæður fólks í fíknivanda

By júlí 7, 2020september 8th, 2021No Comments

Fjögur félög heilbrigðisstétta innan Bandalags háskólamanna (BHM) vilja koma eftirfarandi
á framfæri:
Í kjölfar þess að frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974
(varsla) var fellt á Alþingi hefur umræða um stöðu fólks sem notar fíkniefni og þurfa fyrst og
fremst heilbrigðisþjónustu verið áberandi. Við undirrituð hörmum þá óvissu sem þessi
viðkvæmi hópur fólks býr við á degi hverjum þar sem varsla neysluskammta er bönnuð
samkvæmt lögum.
Gagnreynd þekking í nútímasamfélagi gefur ótvírætt til kynna að refsistefna skilar engu en
viðheldur jaðarsetningu og kostar mannslíf. Það ætti því að vera forgangsmál að mæta
heilsufars- og félagslegum vanda með aðstoð í fyrirrúmi. Það er mikilvægt að tekið verði á
fíkniefnaneyslu sem heilbrigðisvanda með áherslu á fræðslu, endurhæfingu og stuðning í
stað úrræða í dómskerfinu. Það er ljóst að kostnaðurinn fyrir samfélagið við að beita
refsingum er umtalsverður og hefur víðtæk og slæm samfélagsleg áhrif.
Greiður aðgangur að skaðaminnkandi velferðarþjónustu bætir á hinn bóginn lífsaðstæður
fólks í fíknivanda auk þess að minnka líkur á þeim smitsjúkdómum sem fylgja honum. Þekkt
er að ríkjandi fordómar og glæpavæðing hindrar fólk í að leita sér aðstoðar hjá lögreglu,
félagsþjónustu og í heilbrigðiskerfinu.
Við viljum hvetja stjórnvöld eindregið til að koma málefnum þessa viðkvæma hóps í
nauðsynlegan farveg með mannúð og virðingu að leiðarljósi líkt og önnur Evrópulönd hafa
gert með góðum árangri. Slíkt er siðferðislega rétt og öllum í samfélaginu til hagsbóta.


Reykjavík 7. júlí 2020,
Steinunn Bergmann formaður Félagsráðgjafafélags Íslands
Þóra Leósdóttir formaður Iðjuþjálfafélags Íslands
Tryggvi Guðjón Ingason formaður Sálfræðingafélags Íslands
Laufey Elísabet Gissurardóttir formaður Þroskaþjálfafélags Íslands