Viðburðir

Fagdeildir félagsráðgjafa í félagsþjónustu heldur morgunverðarfund 28. maí þar sem fjallað verður um hvað brennur mest á í félagslegri þjónustu? Skráning er hafin! 

Skeytingarleysi - félagsráðgjafar gegn fátækt

Viðburður Félagsráðgjafafélags Íslands á alþjóðlegum baráttudegi gegn fátækt

-

Félagsráðgjafafélag Íslands vekur athygli á skeytingarleysi stjórnvalda í garð einstaklinga og hópa sem búa við fátækt og eru jaðarsettir í íslensku samfélagi. Skeytingarleysið birtist í formi of lítils fjármagns til mikilvægrar velferðarþjónustu og almennu skeytingarleysi samfélagsins gagnvart fátækt á Íslandi. Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa er að vera málsvarar jaðarsettra hópa eins og siðareglur kveða á um. 

Lesa meira

Hvað brennur mest á félagslegri þjónustu sveitarfélaga?

Helstu áskoranir varðandi starf með einstaklingum sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu, í hópi óvinnufærra

-

Fagráð félagsráðgjafa í félagsþjónustu sveitarfélaga heldur síðasta morgunverðarfund fagráðsins fyrir sumarleyfi. Fjallað verður um efni sem snertir flesta sem starfa í félagsþjónustu sveitarfélaga, sem er hinn stækkandi hópur óvinnufærra einstaklinga. Hvað er til ráða og næstu skref ?

Lesa meira

Málþing Handís

Hjálpaðu mér upp mér finnst ég vera að drukkna

Málþing Handís fer fram á Grand hóteli 25. maí 2018. Nánari upplýsingar á www.handleidsla.is

Lesa meira

Fréttir

Hér birtum við fréttir úr starfi félagsins

Sveitarfélög skuli hafa á að skipa félagsráðgjöfum til að starfa að verkefnum samkvæmt lögunum

Bréf til sveitarfélaga vegna breytinga á lögum um félagsþjónustu sem taka gildi 1. október

Þann 1. október næstkomandi taka í gildi breytingar á lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991. Lagabreytingarnar eru ansi viðamiklar en Félagsráðgjafafélag Íslands hefur sent öllum sveitarstjórum/oddvitum og yfirmönnum félagsþjónustu á Íslandi bréf þar sem vakin er athygli á breytingum á 18. grein laganna. Þar segir að sveitarfélög skuli hafa á að skipa félagsráðgjöfum til að starfa að verkefnum samkvæmt lögunum. Í greinargerð með lagafrumvarpinu kemur fram að leita skuli eftir félagsráðgjöfum til að annast félagslega ráðgjöf enda augljóst að ráðgjöf verði ekki fagleg nema fagfólk annist hana og því sé eðlilegast að leita eftir félagsráðgjöfum.

Lesa meira

ALÞJÓÐADAGUR FÉLAGSRÁÐGJAFA ER Í DAG

World Social Work Day 2018

Til hamingju með daginn kæru félagsráðgjafar en í dag fagna félagsráðgjafar um allan heim alþjóðadegi félagsráðgjafa (e. World Social Work Day 2018).

Hraðar breytingar í nútímasamfélagi skapa aukin tækifæri en samhliða þeim er hætt við að nýir hópar verði jaðarsettir og því mikilvægt að huga að þeim þannig að allir hafi aukin tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu. Félagsráðgjafar vita hvar skórinn kreppir, hvaða hópar það eru sem eru viðkvæmir fyrir samfélagsbreytingum og hverjir það eru sem fá ekki nægan félagslegan stuðning og meðferð í samfélaginu. Því verða félagsráðgjafar að aðstoða þá sem er hætt við að verða jaðarsettir til að fá rödd og tryggja að félagsleg réttindi allra séu virt, vinna gegn félagslegu ranglæti og mannréttindabrotum. Það er mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að leita allra mögulegra leiða til þess að allir íbúar hér á landi geti verið virkir samfélagsþegnar, bæði í efnahagslegu sjónarmiði og ekki síst með velferð íbúanna í huga. Eru félagsráðgjafar þar meðal lykilstétta og eiga að hafa mikil áhrif á uppbyggingu allrar velferðarþjónustu á Íslandi.

Ég hvet ykkur, kæru félagsráðgjafar, til að láta rödd ykkar heyrast, benda á hvað megi betur fara og hverjir það eru sem ekki fá nægilega góða þjónustu í því velferðarkerfi sem hér er, hvort heldur er um að ræða félagsþjónustu sveitarfélaga, barnavernd, þjónustu við fatlað fólk, geðheilbrigðisþjónustu eða í starfsendurhæfingu og öllum þeim málaflokkum sem þið starfið við. Við erum sérfræðingar og okkur ber skylda til að vera talsmenn skjólstæðinga okkar og valdefla þá til þess að láta rödd sína heyrast og taka þannig virkan þátt í að vinna að félagslegum réttindum og jöfnum tækifærum til samfélagslegrar þátttöku.

Evrópudeild alþjóðasamtaka félagsráðgjafa (IFSW Europe) hafa gefið frá sér yfirlýsingu í tilefni dagsins þar sem áréttað er mikilvægi starfa félagsráðgjafa sem vinna að því að styðja fólk til sjálfshjálpar með valdeflingu með það að leiðarljósi að auka lífsgæði þeirra. Leggur Evrópudeild IFSW útaf áherslum Evrópusambandsins þar sem nú sérstök áhersla á félagsleg réttindi, jöfn tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði, vinnuaðstæður og félagslega vernd og samfélagsþátttöku allra. Tekur Félagsráðgjafafélag Íslands undir með Evrópudeildinni, við verðum öll að taka höndum saman til að vinna gegn félagslegu ranglæti. Hér má sjá yfirlýsinguna í heild sinni.

Ég óska ykkur hjartanlega til hamingju með daginn!

María Rúnarsdóttir, formaður

Lesa meira