Stofur félagsráðgjafa

Einkareknar meðferða - og ráðgjafastofur á vegum félagsráðgjafa:

FÉLAGSRÁÐGJAFARSTOFAN - Íris Eik Ólafsdóttir
Þverholti 14, 105 Reykjavík
sími: 692 5514, netfang: iriseik@islands.is
Íris Eik Ólafsdóttir er réttarfélagsráðgjafi og hefur starfað sem slíkur um árabil. Á stofunni, sem hefur starfsleyfi frá Embætti landlæknis, er veitt tvíþætt þjónusta annars vegar meðferðar- og stuðningsviðtöl fyrir einstaklinga með félagslegan vanda og hins vegar handleiðsla og ráðgjöf fyrir fagfólk og stjórnendur.

Meðferðar- og stuðningsviðtöl fyrir einstaklinga:
- Stuðningur við einstaklinga með mikið félagslegt rót sem þurfa stuðning í daglegu lífi
- Aðstoð við að leysa úr flóknum praktískum úrlausnarefnum
- Fjármálaráðgjöf
- Markþjálfun
- Viðtöl vegna fíknivanda
- Fjölskyldumál
- Stuðningur við foreldra vegna hegðunarvanda og/eða áhættuhegðunar barna og ungmenna
- Samskiptavandi í fjölskyldum, veikt tengslanet, skilnaðar- og forsjármál
- Ofbeldi í fjölskyldum
- Reiðivandi

Handleiðsla fyrir fagfólk:
- Speglun og handleiðsla á vinnslu mála
- Markþjálfun
- Markmiðasetning í leik og starfi
- Betri tímastjórnun
- Auka afköst
- Efla afköst
- Efla forgangsröðun
- Samræming milli vinnu og heimilis
- Stjórnendaþjálfun
- Einfaldari verkferlar og gæðakerfi
- Hóphandleiðsla

Á stofunni starfar Íris Eik einnig í þverfaglegu teymi með sálfræðingum og geðlæknum á Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni.

TENGSL - Dr Sigrún Júlíusdóttir
Einstaklings-, hjóna og fjölskylduráðgjöf
Lágmúla 9, 4. hæð. 108 Reykjavík
SÍMI: 891 7638; sigjul@hi.is sigjul.internet.is

Phd Sigrún Júlíusdóttir, félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur
Dr. Sigrún Júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands er stofnandi og formaður stjórnar Rannsóknastofnunar í barna- og fjölskylduvernd við félagsráðgjafardeild HÍ. Sigrún rekur meðferðarþjónustuna Tengsl, Lágmúla 9, 4 hæð, sem var stofnuð ásamt fleirum árið 1982. Þjónustan er einkarekin og Sigrún hefur löggilt starfs- og meðferðarréttindi. Hún hefur sérhæfingu í hjóna- og fjölskyldumeðferð ásamt handleiðslu. Sjá heimasíðu sigjul.internet.is

Rannsóknasvið Sigrúnar er víðfemt og snertir eftirfarandi:
- Fjölskylduþróun og náin samskipti, m.a. skilnaðarmál
- Barna- og fjölskylduvernd
- Rannsóknir og fagþróun í félagsráðgjöf ásamt faghandleiðslu
Hún hefur unnið að rannsóknum, ritað bækur og fjölda greina um fjölskyldumálefni, og m.a. svarað spurningum um þau mál á Vísindavef Háskóla Íslands og doktor.is. Sjá nánar Ritaskrá á heimasíðu.

Starfsreynsla
Sigrún býr yfir fjölþættri starfsreynslu. Hún hefur m.a. unnið við barnavernd í Reykjavík, almenna félagsráðgjöf á sjúkrahúsi, unglingageðdeild, í félagsþjónustu og við réttarfélagsráðgjöf hjá skilorðeftirliti Stokkhólms. Hún var yfirfélagsráðgjafi við Kleppsspítala/Geðdeild landspítalans 1972-1990. Sigrún hlaut fasta stöðu við Háskóla Íslands 1990. Hún hefur sinnt margvíslegum fræðslustörfum fyrir almenning og fagfólk, m.a. fyrir leik- og grunnskólakennara, haft umsjón með og kennt lengri námsleiðir við Endurmenntun HÍ, m.a. í fjölskyldumeðferð og handleiðslu. Sigrún hefur verið ritstjóri Tímarits félagsráðgjafa frá 2008. Sjá nánar ferilskrá/CV á heimasíðu.

RÁÐGJAFAÞJÓNUSTAN BJARKIR - Halldór Sig. Guðmundsson
Ráðgjafaþjónustan Bjarkir er rekin af Halldóri S. Guðmundssyni, félagsráðgjafa MA og Ingileif Ástvaldsdóttur MEd, kennara og skólastjóra. Ráðgjafaþjónustan veitir ráðgjöf og þjónustu fyrir einstaklinga, sveitarfélög og stofnanir m.a. á sviði samskipta, bekkjarfunda, stjórnunar, faglegrar forystu og starfsþróunar kennara og skólastjórnenda, öldrunarþjónustu, félagsþjónustu og félagsráðgjafar og vinnulags og matstækja.
Netfangið er halldor@bjarkir.net.
Halldór hefur unnið sérstaklega með matstæki ASEBA og annast kennslu og þjálfun í notkun þeirra, sjá nánar á www.aseba.net

STJÚPTENGSL - Valgerður Halldórsdóttir
Stjúptengsl er einkarekin ráðgjafastofa um málefni tengd stjúpfjölskyldum og einhleypum foreldrum t.a.m. á borð við samskipti við maka, fyrrverandi maka, börn og stjúpbörn, foreldrasamvinnu, forræði, umgengni og skilnaði. Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi, MA sinnir ráðgjöfinni. Hún hefur jafnframt BA próf í stjórnmálafræði og kennslu - og uppeldisfræði. Valgerður hefur stundað kennslu bæði á framhalds - og háskólastigi og haldið fjölda fyrirlestra m.a. í skólum, hjá félagasamtökum og kirkjunni.

Frekari upplýsingar er í síma 6929101. Netfangið er stjuptengsl@stjuptengsl.is Jafnframt er hægt að lesa sér meira til um efnið á heimasíðunni www.stjuptengsl.is

HITT OG ÞETTA - Guðrún Helga Sederholm félagsráðgjafi MSW
Guðrún er með sérfræðiréttindi frá heilbrigðisráðuneyti sem fræðslu - og skólafélagsráðgjafi. Hún er einnig námsráðgjafi og kennari.

Viltu hefja nám eða skipta um starf? Þarftu að taka erfiða ákvörðun? Eru samskiptin í vinnunni erfið? Á barnið þitt í erfiðleikum í skóla? Hvernig eru samskiptin heima? Náms- og starfsráðgjöf sem byggist á áhugasviðsgreiningu og verkefnum. Einstaklingsráðgjöf og fjölskylduráðgjöf. Handleiðsla í starfi fyrir kennara, námsráðgjafa og aðrar fagstéttir.

Tímapantanir eru í síma 8645628 og 5544843 - netfangið er gsed@simnet.is

Guðrún Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi á fagsvið einhverfu.
Guðrún hefur lokið námi í notkun ADI-R frá University of Michigan, Autism and Communication Disorder Center. ADI-R er spyrjendamiðað viðtal, þar sem spurt er um ýmsa þætti hegðunar og þroska barns. Með því eru metin einkenni á þeim þremur einkennasviðum sem skilgreina einhverfu samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfi Alþjóða heilbrigðisstofnunar.

Guðrún notar viðtalið í starfi sínu á Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, mun hún jafnframt vera í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu. s. 8472015

LAUSN fjölskyldumeðferð og ráðgjöf - betri árangur í lífi og starfi - Helga Þórðardóttir

Á LAUSN er í boði Lausnamiðuð einstaklings-, fjölskyldu- og hjónameðferð. Handleiðsla fagfólks, ýmis námskeið fyrir starfshópa og kennsla.

Helga Þórðardóttir félagsráðgjafi, MA. Þarabakka 3, 3hæð. Sími 6985881 e-mail: helgathorda@internet.is .

Lifandi ráðgjöf - er ráðgjafaþjónusta fyrir landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið - Jóna Margrét Ólafsdóttir.
Boðið er upp á námskeið, fræðslu og ráðgjöf varandi áfengis- og fíkniefnamál fyrir einstaklinga, fjölskyldur,
stofnanir s.s. skóla og fyrirtæki.

Jóna Margrét Ólafsdóttir félagsráðgjafi stýrir ráðgjöfinni. Hún hefur lengi starfað að áfengis og vímuefnamálum. Aðrir sérfræðingar í greininni eru kallaðir til eftir þörfum ss. læknar og sálfræðingar.

Tímapantanir eru í síma 8600665 og netfangið jona@lifandiradgjof.is - heimasíðan er www.lifandiradgjof.is

Félagsráðgjafinn er einkarekin ráðgjafastofa. Sveindís A. Jóhannsdóttir, félagsráðgjafi, er eigandi og stýrir starfseminni. Hún hefur lengi unnið með börnum, unglingum, fötluðum og fjölskyldum þeirra. Félagsráðgjafinn þjónustar einstaklinga, fjölskyldur, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök.

Nánari upplýsingar um þjónustu, verð, námskeiða og tímapantanir er í s: 699 6948. Einnig má fá upplýsingar á www.felagsradgjafinn.is eða með því að senda tölvupóst á felagsradgjafinn@felagsradgjafinn.is Lyngási 15, 210 Garðabæ

TÖLUM SAMAN - Samskipti foreldra og unglinga um kynlíf

Námskeiðið hefur vakið verðskuldaða athygli og hefur það verið haldið víða í skólum landsins.

Sigurlaug Hauksdóttir félagsráðgjafi er með MA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum. Hún hefur undanfarin 12 ár unnið með alnæmissmituðu fólki, auk þess sem hún hefur í sex ár unnið sem ráðgjafi á Neyðarmóttökunni vegna nauðgunar þar sem ungt fólk er stærsti hópur þolenda. Hún hefur setið í stjórn FKB (Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir) og fræðslunefnd FÍ en er nú í stjórn Alnæmisbarna auk þess að sinna fræðslustörfum.

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir félagsráðgjafi er með MA í félagsráðgjöf. Hún vann átta ár á kvennasviði Landspítalans við ráðgjöf vegna fóstureyðinga og situr i stjórn FKB og í stjórn Kynfræðifélags Íslands. Í dag starfar hún sem skólafélgsráðgjafi í grunnskóla og ásamt því að sinna fræðslu.

Dagbjört Ásbjörnsdóttir mannfræðingur er með MA í kynja- og kynlífsfræðum. Hún hefur unnið með unglingum fyrir Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur í 10 ár og hefur verið að vinna að málefnum er varða kynlíf og kynhegðan unglinga undanfarin sex ár. Hún situr í stjórnum FKB og Kynfræðifélagi Íslands.

www.naumattum.is - Áhugaverðar slæður!

Viðtal við Guðbjörgu og Sigurlaugu um mikilvægi fræðslu fyrir unglinga um kynlíf. Sýnt í Kompás 13. nóv. 2007
Skoða viðtal

Þeir sem óska eftir fræðslu hafið samband í síma 846 6664 eða í gegnum netfangið dagbjort.asbjornsdóttir@reykjavik.is

LAUSNIN FJÖLSKYLDUMIÐSTÖÐ - Theodór Francis Birgisson.
Lausnin, www.lausnin.is, er fjölþætt ráðgjafaþjónusta fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Meðal eigenda Lausnarinnar er félagsráðgjafinn Theodór Francis Birgisson, netfang: theodorb26@gmail.com. Í starfsemi sinni leggur Lausnin sérstaka áherslu á að vinna með meðvirkni, fíkn, sambönd, samskipti og sjálfstyrkingu. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Reykjavík en hefur til margra ára einnig rekið starfsstöð á Akureyri og hefur núna einnig opnað skrifstofu á Selfossi. Hjá Lausninni starfa vel á annan tug vel menntaðra fagaðila sem allir hafa áralanga reynslu af því að vinna með fólki. Auk almennrar sálmeðferðarvinnu býður Lausnin uppá hópastarf fyrir þá sem lokið hafa ákveðnum námskeiðum hjá fyrirtækinu en ráðgjafar Lausnarinnar bjóða uppá fjölbreytta flóru námskeiða, allt frá ör-námskeiðum sem taka eina kvöldstund uppí 5 daga námskeið sem haldin eru í Skálholti nokkrum sinnum á ári.