Starfatorg

Starf forstöðumanns stuðnings og öldrunarþjónustu í Garðabæ

Fjölskyldusvið Garðabæjar auglýsir eftir félagsráðgjafa til að gegna starfi forstöðumanns stuðnings- og öldrunarþjónustu í Garðabæ í 100% starfi. 

Helstu verkefni:

· Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu (heimaþjónustu o.fl.)

· Ber ábyrgð á stjórnun og rekstri félags- og tómstundastarfs eldir borgara

· Sinnir daglegum störfum í málaflokkunum

· Sinnir upplýsingamiðlun, vefsíðum, viðburðum og fræðslu ásamt samstarfi við ýmsa samstarfsaðila innan sveitarfélags og utan

Hæfniskröfur:

· Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. starfsréttindi í félagsráðgjöf eða þroskaþjálfun

· Framhaldsmenntun æskileg

· Reynsla af starfi með öldruðu og fötluðu fólki

· Haldbær reynsla af rekstri

· Haldbær reynsla af stjórnun

· Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta

· Góð tölvukunnátta

· Dugnaður og samviskusemi

· Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsókarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hildigunnur Árnadóttir, yfirfélagsráðgjafi í síma 5258500 eða með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is og Inga Þóra Þórisdóttir, mannauðsstjóri í síma 5258500 eða með því að senda tölvupóst á ingath@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað getur ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

Félagsráðgjafi óskast á fjölskyldusvið Garðabæjar í barnavernd

Fjölskyldusvið Garðabæjar óskar eftir að ráða félagsráðgjafa til starfa í barnavernd. Um er að ræða 100% starfshlutfall.

Helstu verkefni:

  • Vinnsla barnaverndarmála
  • Bakvaktir í barnavernd
  • Ráðgjöf við foreldra og börn, m.a. PMTO meðferð og námskeið
  • Samtarf við leik- og grunnskóla og aðrar stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Starfsréttindi í félagsráðgjöf

· Reynsla af barnaverndarstarf.

· Menntun í PMTO æskileg

· Jákvæðni, góðir samstarfshæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

· Geta til að vinna sjálfstætt og vera skipulagður í vinnubrögðum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. maí 2019.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildigunnur Árnadóttir, yfirfélagsráðgjafi í síma 5258500 eða með því að senda tölvupóst á hildigunnur@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.