Starfatorg

Hér eru birt laus störf.

moso18

Félagsráðgjafi - Laugardalur og Háaleiti

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir félagsráðgjafa til starfa í eitt ár vegna afleysingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið veitir Ásta Kristín Benediktsdóttir í síma 411-1500 eða í tölvupósti asta.kristin.benediktsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð

Veitir félagslega ráðgjöf til einstaklinga og fjölskyldna. Sinnir verkefnum sem taka til almennrar félags- og velferðarþjónustu. Tekur þátt í þverfaglegu samstarfi innan þjónustumiðstöðvar og með samstarfsstofnunum.

Hæfniskröfur

Starfsréttindi í félagsráðgjöf. Þekking og reynsla í vinnslu og meðferð mála með einstaklinga og fjölskyldur æskileg.
Þekking og reynsla af sviði velferðarþjónustu æskileg.
Þekking og reynsla af vinnu með fólki með skerðingar æskileg.
Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Félagsráðgjafafélags Íslands. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 21.1.2018

Ráðningarform: Timabundin ráðning

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis

Uppl. og Ráðgj.- Laugardalur og Háaleiti

Efstaleiti 1

103 Reykjavík