Skip to main content

Greinarskrif leiðbeiningar

Ritrýndar greinar skulu sendar inn í gagnagrunn www.timaritfelagsradgjafa.is. Sótt er um lykilorð á netfangið eldey@felagsradgjof.is Almennar greinar og annað efni skal sent á rafrænu formi til ritstjóra Sigrúnar Harðardóttur, sighar@hi.is.

Tekið skal fram hvort greinarhöfundur hugsar sér handritið til almennrar birtingar eða óskar að fá það ritrýnt. Efni sem óskast ritrýnt skal vera nýtt og ekki hafa verið birt sem slíkt annars staðar. Höfundarnafn með upplýsingum skal sett á (ótölusett) sérblað framan við greinina. Áður en grein er send skal höfundur hafa kynnt sér rækilega leiðbeiningar hér að neðan um frágang og fylgja þeim. Greinum sem ekki standast kröfur um framsetningu og efnistök hafnar ritstjórn.

Almennt Efni sem birtist í Tímariti félagsráðgjafa skal á einhvern hátt tengjast félagsráðgjöf (rannsóknum, fagþróun, hugmyndafræði, siðfræði, þjónustuþróun, stefnumótun o.s.frv.). Það skal að jafnaði ekki hafa birts sem slíkt áður. Til þess að uppfylla fræðilegar kröfur er höfundum bent á að (i) uppbygging greinar skal fylgja hefðbundinni kaflaskiptingu, (ii) texti skal vera gagnorður, stíll knappur og (iii) byggt skal á nýjustu þekkingu (heimildum).

Útdráttur og abstract skal fylgja handriti ritrýndra greina. Þar skal gerð hnitmiðuð grein fyrir markmiði, efnistökum og innihaldi ásamt niðurstöðum í hnotskurn. Gefa skal upp 3-5 lykilorð sem vísa til meginefnis og áherslu. Hámarkslengd er 180 orð. Útdráttur skal vera bæði á íslensku og ensku á sama blaði.

Málfar og textameðferð Vandað skal til röklegrar framsetningar texta, málfars og frágangs. * Eingöngu er tekið við handritum sem eru frágengin hvað varðar stafsetningu, stafavillur/brengl og meðferð íslensks máls ásamt skýrri kaflaskiptingu.* Fylgja skulu upplýsingar um höfund, þakkir og styrki. Sé vitnað í erlendar málsgreinar skulu þær að jafnaði þýddar á íslensku. Sé vísað til erlendra orða skal nota íslenskt orð í lengstu lög, en vísa má til erlenda orðsins í sviga, t.d. líkan (e. model), með e. fyrir ensku, d. fyrir dönsku o.s.frv. Mælst er til að greinarhöfundar hafi að lokinni samningu fengið gagnrýninn yfirlestur á handrit sitt, framsetningu, textameðferð og heimildafrágang áður en það er sent ritstjóra. Miða skal við að framsetning efnis sé í samræmi við nýjustu reglur APA-kerfisins hverju sinni um heimildameðferð, tilvitnanir og frágang.

Lengd, letur og línubil. Miðað er við uþb. 13 bls. eða 4000 orða hámarkslengd að meðtöldum heimildalista og útdráttum. Nota skal 12 p letur en heiti greinar með 16 p letri og millifyrirsagnir með 14 pt letri. Nota skal 1,5 línubil. Spássía skal vera 2 cm og texti fulljafnaður. Nota skal Times New Roman leturgerð. Skjölin skulu vera vistuð í Microsoft Word. Myndir sem eiga að birtast í texta skulu sendar sem sérstök skjöl (pdf/jpg) þar sem bæði er að finna myndir og þau tölugildi sem myndin byggist á. Forðast ber neðanmálsgreinar en setja slíkan texta frekar í sviga. Höfundar skulu fylgja leiðbeiningum. Miða skal við að framsetning efnis sé í samræmi við nýjustu reglur APA-kerfisins hverju sinni um heimildameðferð, tilvitnanir og frágang.

Skilafrestur Tímarit félagsráðgjafa kemur að jafnaði út einu sinni á ári.Heimilt er að senda inn efni til birtingar á hvaða tíma sem er, en síðasti skiladagur fyrir næsta tölublað er 15. október.