Stjórn félagsins

Stjórn Félagsráðgjafafélags Íslands er skipuð sjö félagsráðgjöfum; formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og þremur meðstjórnendum. Formaður er kosinn sérstaklega til fjögurra ára og var í fyrsta sinn kosinn árið 2012. Aðrir stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn, þrír á ári hverju. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi nýrrar stjórnar og er einn stjórnarmeðlimur aðalfulltrúi stjórnar í kjaramálum. Jafnframt er einn fulltrúi stjórnar skipaður í vísindanefnd félagsins eins og lög þess kveða á um, og einn er skipaður sem fulltrúi félagsins í stjórn Hollvinafélags Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands. 

María Rúnarsdóttir félagsráðgjafi, formaður Félagsráðgjafafélags Íslands

María útskrifaðist með starfsréttindi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 1998. Hún hefur unnið hjá Reykjavíkurborg að margvíslegum þróunar- og breytingarverkefnum alla tíð síðan. María vann hjá Miðgarði, fjölskylduþjónustu í Grafarvogi við gæðastjórnun, árangursstjórnun og ýmis þróunarverkefni svo sem Kvennasmiðju. María vann hjá Ráðhúsi Reykjavíkurborgar að undirbúningi að stofnun þjónustumiðstöðva í hverfum borgarinnar og sameiginlegs þjónustuvers fyrir alla borgina en hefur frá árinu 2005 unnið á skrifstofu Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar meðal annars við yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til Reykjavíkurborgar. María hefur einnig stýrt tveimur evrópuverkefnum. María er í meistaranámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands með áherslu á vinnumarkaðsmál. María er FÍ ekki ókunnug því hún sat í stjórn félagsins árin 2001-2003 og í kjaranefnd 2001-2004. María á eina dóttur og er ógift.

Netfang Maríu er: maria@felagsradgjof.is

Hervör Alma Árnadóttir félagsráðgjafi, varaformaður og tengill stjórnar við HÍ og fulltrúi stjórnar í vísindanefnd

Hervör Alma Árnadóttir er lektor við félagsráðgöf við Háskóla Íslands. Hún lauk BA prófi frá Háskóla Íslands árið 1997 og starfsréttindanámi í félagsráðgjöf árið 1999 frá sama skóla. Hervör Alma lauk meistaraprófi í félagsráðgjöf árið 2006 frá Háskóla Íslands og stundar nú doktorsnám við Menntavísindadeild Háskóla Íslands. Hún starfaði um árabil hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar að málefnum fjölskyldna með áherslu á málefni ungmenna, forvarnarmálum og málefnum fólks með geðfötlun. Hervör Alma hefur verið fastráðin kennari við Háskóla Íslands frá árinu 2010. Rannsóknir hennar hafa beinst að vettvangi ungs fólks og samráði við notendur. Rannsóknarsvið: Ungt fólk, félagsleg færni, sjálfsmynd, notendasamráð, forvarnir.

Netfang Ölmu er: hervora@hi.is

Hafdís Gísladóttir félagsráðgjafi og gjaldkeri stjórnar. Hafdís starfar hjá Barnavernd Reykjavíkur. Hún útskrifaðist með B.A. gráðu og starfsréttindi í félagsráðgjöf árið 2006 og lauk diplomanámi í Barnavernd árið 2010 við Háskóla Íslands. Hafdís fór eftir útskrift austur á hérað og vann hjá félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs um tíma. Þar hafði hún yfirumsjón með þjónustu við eldri borgara, húsnæðismálum og sinnti einnig málefnum á sviði barnaverndar og almennri félagslegri ráðgjöf. Í lok árs 2007 vann Hafdís á meðferðarheimilinu Hvítárbakka fyrir unglinga sem var lagt niður snemma árs 2008. Þá fór Hafdís til starfa á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Auk þess að sinna almennri félagslegri ráðgjöf var hún unglingaráðgjafi og kom að samstarfi við íþrótta og tómstundaráð og unglingadeildir í grunnskólum hverfisins með aðaláherslu á forvarnarstarf. Árið 2011 hóf Hafdís störf hjá Barnavernd Reykjavíkur og starfar þar við að halda utan um málefni fósturbarna og fósturfjölskyldna. Hafdís er gift og eiga þau til samans þrjú börn.

Netfang Hafdísar er: hafdis.g.gisladottir@reykjavik.is

Sigurlaug H. Traustadóttir félagsráðgjafi og ritari stjórnar
Sigurlaug útskrifaðist frá Háskóla Íslands með BA gráðu í félagsráðgjöf árið 2008 og með MA gráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf árið 2010. Sigurlaug starfaði að lokinni útskrift um stutt skeið í Félagsþjónustu uppsveita Árnessýslu og hjá Vinnumálastofnun. Í desember 2010 hóf hún störf hjá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) og var þar fram á sumar 2013 þegar hún flutti sig yfir á Barnaspítala Hringsins til 2017. Vorið 2017 hóf hún störf á Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sigurlaug hefur að auki unnið, bæði samhliða námi og starfi, í Unglingasmiðju þar sem unnið er með félagslega einangruð ungmenni og fjallaði meistararitgerð hennar um það úrræði. Sigurlaug er gift og á tvö börn.

Netfang Sigurlaugar er: sigurlaughtrausta@gmail.com

Anna Guðrún Halldórsdóttir félagsráðgjafi, stjórnarmeðlimur, fulltrúi stjórnar í undirbúningi kjaraviðræðna við ríki 2019 og umsjónarmaður heimasíðu og Facebook síðu félagsins.

Anna Guðrún útskrifaðist frá Háskóla Íslands með BA gráðu í félagsráðgjöf árið 2010 og með MA gráðu til starfsréttindina árið 2012. Strax eftir útskrift fór Anna Guðrún að vinna á geðsviði Landspítalans, Kleppi. Hún starfaði þar til maí 2015 þegar hún flutti sig yfir til Velferðarsviðs Kópavogsbæjar þar sem hún vinnur í dag í málefnum fatlaðs fólk. Anna Guðrún hefur tekið virkan þátt í starfi félagsins frá útskrift og hefur meðal annars setið í kjarasamninganefnd bæði við ríki og sveitarfélög. Anna Guðrún hefur einnig verið í stjórn fagdeildar félagsráðgjafa sem vinna að málefnum fatlaðs fólks og mætt á aðalfundi BHM fyrir félagið. Anna Guðrún er einhleyp og barnlaus.

Netfang Önnu Guðrúnar er: annagh@kopavogur.is

Arndís Tómasdóttir félagsráðgjafi og stjórnarmeðlimur.
Arndís útskrifaðist með BA próf í félagsráðgjöf árið 2008 og lauk síðan MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf vorið 2010. Eftir útskrift hóf hún störf hjá félagsþjónustunni í Árborg og var aðalstarf hennar í barnavernd. Sumarið 2012 færði hún sig yfir til Vinnumálastofnunar Suðurlandi og er þar enn. Í núverandi starfi hefur hún yfirumsjón með ráðgjöf til atvinnuleitenda á Suðurlandi ásamt því að skipuleggja og þróa úrræði, halda námskeið og taka þátt í þverfaglegri vinnu innan og utan stofnunar.
Arndís kom inn í stjórn Félagsráðgjafafélagsins vorið 2017 en hefur áður komið að vinnu í kjaramálum félagsins og setið í bakhópum vegna kjara- og stofnanasamninga bæði fyrir ríki og sveitarfélög.
Arndís er gift og á einn son.

Netfang Arndísar er: arndist@gmail.com

Katrín Guðný Alfreðsdóttir félagsráðgjafi og stjórnarmeðlimur.

Katrín útskrifaðist með BA próf í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands vorið 2010 og MA próf til starfsréttinda í félagsráðgjöf vorið 2012. Katrín lauk einnig diplómanámi í fjölskyldumeðferð frá Endurmenntun Háskóla Íslands árið 2016. Að námi loknu hóf hún störf á fíknigeðdeild Landspítalans þar sem hún starfaði í 2 ár. Eftir það hóf hún rekstur á ráðgjafaþjónustu sem hún rekur í Hafnarfirði, Vegvísir ráðgjöf. Hennar helstu áherslur er að vinna með einstaklinga og fjölskyldur sem glíma við áfengis-og vímuefnavanda og afleiðingar áfalla á andlega og líkamlega heilsu fólks. Katrín hefur starfað sem sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum í Reykjavík, í Konukoti sem er neyðarskýli fyrir heimilislausar konur og Frú Ragnheiði sem heilbrigðisþjónusta og nálaskiptaþjónusta fyrir jaðarsetta hópa. Katrín er talskona faghóps félagsráðgjafa sem starfa í áfengis-og vímuefnamálum. Hún er gift og á 3 börn og 3 barnabörn. 

Netfang Katrínar er kal@simnet.is