Áfengis- og vímuefnamál

Fagdeild félagsráðgjafa í áfengis- og vímuefnamálum var stofnuð 14. janúar 2009

Á fundi fagdeildar um áfengis- og vímuefnamál þann 30. mars 2016 var nýtt fagráð skipað:

Eva Rós Ólafsdóttir
Ísabella Björnsdóttir
Katrín Alfreðsdóttir, talsmaður fagráðsins
Selma Björk Hauksdóttir
Valur Bjarnason

Stofnfélagar fagdeildarinnar:

Birna Guðmundsdóttir, Páll Ólafsson, Þorsteinn Sveinsson, Hulda Gunnarsdóttir, Herdís Hjörleifsdóttir, Gunnlaug Thorlacius, Hanna Björg Héðinsdóttir, Hrund Óskarsdóttir, Þórarinn Þórsson, Steinhildur Sigurðardóttirog Jóna Margrét Ólafsdóttir.

Ályktanir stofnfundar

“Endurhæfing vímuefnaneytenda er mikilvæg.” Ályktun stjórnar Fagdeildar félagsráðgjafa í áfengis og - vímuefnaráðgjöf

Rannsóknir hafa sýnt að ein afleiðing atvinnuleysis er aukin neysla vímuefna og í kjölfarið aukast afbrot og líkamlegt og andlegt ofbeldi. Þessu er einnig öfugt farið og vímuefnasýki veldur því að viðkomandi einstaklingur fellur út af vinnumarkaði eða kemst aldrei inná vinnumarkaðinn.

Mikilvægt er að stjórnvöld styðji við og efli atvinnutengda endurhæfingu fyrir vímuefnasjúklinga til að sporna við endurkomum í meðferðir og fangelsi en 70% fanga glíma við vímuefnasýki. Vímuefnasjúklingum sem fara á örorku fer fjölgandi og hver einstaklingur sem fer á örorku um þrítugt kostar þjóðfélagið um 155 milljónir.

Stór hópur einstaklinga sem kemur úr meðferð eða fangelsi þarf aðstoð við að fóta sig á ný í samfélaginu, byggja upp atvinnuþrek, vinnufærni, þekkingu, ný áhugamál og byggja aftur upp traust við fjölskyldu.

Fagdeild félagsráðgjafa í áfengis- og vímuefnaráðgjöf skorar á stjórnvöld að efla stuðning við þá aðila sem starfa við atvinnutengda endurhæfingu fyrir vímuefnasjúklinga með það að markmiði að stemma stigu við við aukningu á vímuefnaneyslu og afbrotum.

" Samvinna fagaðila, skóla og foreldra er nauðsynleg." Ályktun stjórnar Fagdeildar félagsráðgjafa í áfengis og - vímuefnaráðgjöf

Mikilvægt er efla forvarnarfræðslu í skólum. Þar er börnum og unglingum kennt að takast á við vandamál og erfiðleika á heilbrigðan hátt.
Rannsóknir sýna fram á að með öflugum forvörnum hefur dregið úr vímuefnaneyslu unglinga. Á tímum samdráttar í samfélaginu má ekki draga úr þessum þætti í námi barna og unglinga.

Samvinna fagaðila, skóla og foreldra er nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir vímuefnaneyslu unglinga. Samfelld forvarnarfræðsla á öllum stigum skólakerfisins er eitt af því mikilvægasta sem stjórnvöld geta stutt við á erfiðleikatímum og mun til lengri tíma litið skila samfélaginu heilbrigðari þegnum með færri vandamál.