Fréttatilkynning BHM 24.06.2010

skrifað 24. jún 2010

Mynd af formanni BHM Guðlaugu KristjánsdótturKaupmáttarskerðing verði leiðrétt í kjarasamningum

Ályktun miðstjórnar BHM vegna kjarasamninga aðildarfélaga, samþykkt á miðstjórnarfundi 23. júní 2010

BHM er reiðubúið til samráðs og samvinnu um leiðir til að takast á við efnahagsvanda þjóðarinnar.

Bandalagið minnir á að laun flestra háskólamanna hafa verið fryst, ef ekki lækkuð, frá því um mitt ár 2008. 

Bandalagið mun því aðeins taka þátt í heildarsátt um kjaramál á íslenskum vinnumarkaði að kjarasamningar verði gerðir við aðildarfélög BHM og að í kjarasamningaviðræðum verði tekið tillit til eftirfarandi þátta:

• Leiðrétt verði kaupmáttarskerðing félagsmanna frá miðju ári 2008.

• Markvisst verði unnið að því að háskólamenntun sé metin til launa.

• Lokið verði við óuppfyllt ákvæði frá fyrri samningum, svo sem um nýtt fyrirkomulag sí- og endurmenntunar.

• Tekið verði tillit til námslána við umfjöllun um skuldabyrði heimilanna í landinu.

• Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna verði endurskoðuð. Almennt ákvæði um yfirvinnuskyldu verði fellt út og einnig verði ákvæði um skyldu til að hlíta breytingum á starfi fellt út eða því breytt þannig að ákvæðum ráðningarsamninga verði ekki breytt einhliða.

• Vinnulöggjöf verði breytt þannig að nýr kjarasamningur gildi frá þeim degi þegar sá sem fyrir er fellur úr gildi.

• Staðið verði við fyrirheit um starfsendurhæfingarsjóð.

• Uppsagnarfrestur starfsmanna 55 ára og eldri verði lengdur.

 

Nánari upplýsingar veitir:
Guðlaug Kristjánsdóttir, Formaður BHM
gudlaug@bhm.is
s. 899 2873

Logo BHM